BIM - Update  van  april  2001

 

1. Korte vakantieperiode van BIM BV

 

Van 28 april t/m 6 mei 2001 zullen wij voor een korte vakantie geheel gesloten zijn.

 

2. Minimumlonen per 1 januari 2001

 

Met ingang van 1 januari 2001 zijn de minimumlonen weer verhoogd. Indien er bij uw bedrijf lonen op het minimum­loon zijn gebaseerd, dan kunt u deze via onze web-site of het mutatie-formulier voor de stamgegevens aanpassen. U kunt ook ons verzoeken de stamgegevens na te lopen en indien nodig de minimumlonen aan te passen.

 

Onderstaand geven wij de minimumlonen per maand bij volledige arbeidstijd (dat is de tijd, zoals die in uw bedrijf gebruikelijk is: bijvoorbeeld 40, 38, 37½, 36 of 35 uren):

 

23 jaar en ouder                   ¦      2544,10                                 18 jaar    ¦      1157,60

22 jaar                                 ¦      2162,50                                 17 jaar    ¦      1004,90

21 jaar                                 ¦      1844,50                                 16 jaar    ¦        877,70

20 jaar                                 ¦      1564,60                                 15 jaar    ¦        763,20

19 jaar                                 ¦      1335,70

 

3. Door u in te vullen aangifte Loonbelasting en Premie volksverzekeringen

 

Bij iedere loonproductie leveren wij een concept-aangifte voor de Loonbelasting en Premie volksverzekeringen. U kunt deze aangifte overnemen op de door u aan de belastingdienst toe te sturen opgave. Indien bij u van toepassing, moet u de door ons gemaakte concept-aangifte nog aanvullen met de vragen 2b t/m 3k.

 

De meest voorkomende zijn daarbij de vragen 2b: Spaarloon (tarief 15%), 2d: Spaarpremie (tarief 15%) en 3a: Afdracht­vermindering lage lonen. De vragen 2b en 2d kunt u heel gemakkelijk invullen met behulp van de journaal­posten. U neemt 15% van de daarop voorkomende bedragen bij de "groep" waaronder de spaarlonen en de spaarpremies op de lonen worden ingehouden. Voor de Afdrachtvermindering lage lonen kunt u gebruik maken van het speciaal daarvoor door ons vervaardigde overzicht. Desgewenst kunnen wij het invullen van uw aangifte voor u verzorgen.

 

4. Internetten in de tijd van de werkgever

 

De rechter heeft onlangs bepaald, dat maandenlang één of meerdere uren surfen op het worldwide-web voldoende grond is voor ontslag op staande voet. U dient echter daartoe wel het bewijs te verzamelen. Bovendien moet u schrif­telijke voorschriften gemaakt hebben (in het arbeidscontract, of beter in een arbeidsreglement) omtrent het privé-gebruik van internet, e-mail en bijvoorbeeld telefoon en kopieerapparaat. Hoewel het mogelijk is om het privé-gebruik geheel te verbieden, zijn er tegenwoordig ook al rechters die incidenteel privé-gebruik acceptabel achten, gezien het feit, dat wonen en werken nu eenmaal steeds meer met elkaar verweven raken. Indien u als werkgever bijvoorbeeld regelmatig door de vingers ziet, dat werknemers af en toe een privé-telefoontje onder werktijd plegen, gaat een totaal verbod bij de rechter meestal geheel onderuit. Het is beter om op te nemen, dat privé-gebruik is verboden, behoudens incidente­le situaties. Vervolgens moet u uw werknemers melden, dat u steekproefsgewijs controle uitoefent. U mag namelijk niet alle privé-correspondentie systematisch nazien in verband met de privacy van uw werknemers. Succes!