BIM - Update  van  april  2002

 

1. Vanaf 1 april 2002 nieuwe regels voor zieke werknemers (april 2002)

 

Vanaf 1 april is de wet "poortwachter" ingevoerd. Dat betekent, dat u een zieke werknemer vanaf die datum binnen één week moet melden bij uw arbo-dienst. Als u tot op heden een zieke werknemer niet direct bij uw arbodienst ziek meldde, omdat u meestal wel verwachtte, dat die werknemer te goeder trouw was en binnen enkele dagen weer beter was, dan is het verstandig, dat u met uw arbodienst afspraken maakt over de termijn die zij laat verstrijken eer zij in actie komt. Anders zouden uw kosten bij de arbodienst wel eens sterk kunnen oplopen. Na 13 weken moet u een nog steeds zieke werknemer melden bij de UWV (vroeger GAK, GUO of Cadans). Intussen moet u samen met uw werk­nemer een reïntegratieplan opstellen en aan de arbodienst voorleggen. Uw zieke werknemer is verplicht om te goeder trouw aan een dergelijk plan mee te werken. Het is verstandig van al uw pogingen om de werknemer weer aan het werk te krijgen een nauwkeurig dagboek bij te houden (is trouwen ook aan te raden voor de werknemer zelf), zodat u achteraf kunt aantonen wat u allemaal hebt geprobeerd om de werknemer weer aan de slag te krijgen.