BIM - Update  van  augustus  2002

 

5. Minimumlonen per 1 juli 2002 (augustus 2002)

 

Met ingang van 1 juli 2002 zijn de minimumlonen weer verhoogd. Indien er bij uw bedrijf lonen op het minimum­loon zijn gebaseerd, dan kunt u deze via het mutatieformulier voor de stamgegevens aanpassen. U kunt ook ons verzoeken de stamgegevens na te lopen en, indien nodig, de minimumlonen aan te passen.

 

Klik hier om de minimumlonen per maand bij volledige arbeidstijd (dat is de tijd, zoals die in uw bedrijf gebruikelijk is: bijvoorbeeld 40, 38, 37½, 36 of 35 uren) te raadplegen.

 

 

2. Nieuwe codes in verband met een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto (augustus 2002)

 

De Belastingdienst heeft nieuwe codes vastgesteld die eind 2002 op de belastingkaart vermeld moeten worden. Wij verzoeken u een en ander voor uw werknemers na te gaan en eventuele gewijzigde en/of nieuwe codes aan ons op te geven. De nieuwe codes zijn:

 

1          Personen- of bestelauto ter beschikking gesteld

2        Afspraak privé-gebruik auto

5          Carpoolregeling toegepast

6        Bijtelling privé-gebruik bestelauto 10%

7        Bijtelling privé-gebruik bestelauto 2,5%

8          Eindheffing bestelauto

 

 

3. Franchiseregeling parttimers bij Relan-Detail en bij Grafische bedrijfsfondsen (augustus 2002)

 

Van deze twee bedrijfspensioenfondsen is het ons bekend, dat zij voor parttimers ook een parttime franchisebedrag hanteren. De basisregel is, dat de franchise per gewerkte dag wordt berekend. Voor parttimers geldt een afwijkende regeling. Het gaat allemaal automatisch goed, als zij slechts minder dagen, maar wel voor de volle werktijd werken. Door minder SVW-dagen op te geven wordt automatisch minder franchise berekend.

 

Een probleem treedt echter op, als deze werknemers ook nog eens minder uren per dag werken. Door het opgeven van het juiste parttimepercentage wordt de franchise gecorrigeerd. Let echter wel op, dat er niet dubbel gecorrigeerd wordt. Als iemand drie dagen van vier uur werkt (dus 30%) dan wordt door het opgeven van drie dagen al met 60% parttime­percentage gewerkt. Door het opgeven van een parttimepercentage van 50% (!) wordt daar nog eens 50% van genomen, dus in totaal met 30% gerekend. Dus in dit geval geen parttimepercentage van 30% opgeven! Werkt iemand echter vijf dagen van b.v. 2,4 uur dan wel vijf SVW-dagen met een parttimepercentage van 30% opgeven.

 

Een volgend probleem treedt op, als er een steeds wisselend aantal uren wordt gewerkt. In dat geval moet u aan het begin van het jaar een schatting maken van het totaal aantal te werken uren, kunt u dat in de loop van het jaar aanpassen, maar moet u dat vóór de laatste loonproductie nauwkeurig berekenen. Ook kunnen wij na de laatste loon­productie in december nog een herberekeningproductie draaien.