BIM - Updatevandecember2000

 

1. Vrije dagen rond Kerst en Nieuwjaar

 

In verband met op te nemen vakantiedagen zullen wij van 22 december 2000 t/m 2 januari 2001 niet op alle dagen aanwezig of telefonisch bereikbaar zijn. Mocht u in deze periode een beroep op ons willen doen, dan verzoeken wij u vriendelijk om tijdig telefonisch contact met ons op te nemen. In noodgevallen kunt u een oproep plaatsen op het volgende mobiele telefoonnummer:0610 - 397 263. U kunt ook een oproep per fax of via onze telefonische boodschappendienst doen. Wij zullen ons best doen om u zo spoedig mogelijk terug te bellen.

 

2. Drukte in december

 

Wij verwachten, dat veel van onze cliŽnten in de derde week (week 50) van 11 t/m 15 december 2000 werk zullen aanbieden. Daardoor zullen wij niet altijd in staat zijn de normale doorlooptijd van twee werkdagen te realiseren. Wij doen uiteraard ons best, maar vragen bij voorbaat begrip voor een eventuele vertraging in de aflevering. Wij vragen uw medewerking om zoveel mogelijk ook in week 49 al wat werk aan te leveren.

 

3. Herberekening bij laatste loonproductie in december

 

Tenzij wij van u een andere instructie krijgen, zullen wij alle in december aangeboden salarissen op basis van de jaarcumulatieven gaan herberekenen. Indien bepaalde werknemers in december geen loon meer krijgen, zou hun cumulatieve loonberekening niet helemaal goed kunnen zijn. Op het z.g. "controleverslag van cumulatieve cijfers", dat u zonodig na elke loonproductie ontvangt, kunt u zien voor welke werknemers eventueel nog een aparte herberekening nodig is.

 

4. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfsvereniging

 

Indien uw salarisadministratie over 2000 volledig is verwerkt, kunt u ons vanaf 8 januari 2001 opdracht geven voor het aanmaken van de jaaroverzichten voor de loonopgave aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfsvereniging.

 

5. Nieuwe Premiepercentages van uw Bedrijfsvereniging, etc.

 

In deze maanden zult u worden bestookt met allerlei brochures en brieven over de nieuwe percentages in 2001. Hoewel u ongetwijfeld liever met leukere dingen bezig zult willen zijn, moeten wij u toch vragen deze stukken met zorg door te nemen. Wij verzoeken u namelijk om bij de eerste productie voor 2001 aan ons op te geven, welke premiepercentages voor WA (wachtgeld), WAO, eventueel voor ZW, Pensioen, WAO-GAT, VUT (SVUM, etc.) of Sociaal Fonds o.i.d., een aanvullende ziektegeldverzekering, etc. moeten worden ingehouden en welk percentage de werkgever zelf moet bijdragen. U kunt er meestal mee volstaan om met de eerste productie in januari 2001 een kopie van deze stukken mee te sturen. Ook indien voor u zeer speciale inhoudingsvoorschriften gelden, verzoeken wij u ons daarvan een opgave te doen.

 

6. Controle Beroepencode en andere codes voor SFB, Detam en BVG

 

Tenslotte verzoeken wij SFB- en Cadans-cliŽnten aan de hand van de bijlage (alleen voor Cadans-cliŽnten) na te gaan, of bij alle werknemers de juiste beroepsomschrijving en beroepencode staat ingevuld in de stamgegevens. De beroepencode staat vermeld in de laatste posities van de omschrijving van het beroep. Desgewenst kunt u de codes door ons laten controleren en/of aanvullen:

 

003 SFB:†††† De beroepencode (3 cijfers). De CAO-code. De laatste vier cijfers van het registratienummer (volgnr).

018 Cadans:†††† De beroepencode (2 cijfers). De CAO-code (00 en dan twee cijfers).

023 Cadans:†††† De beroepencode (2 cijfers). De CAO-code (vier cijfers).