BIM - Update  van  december  2002

 

1. Herberekening bij laatste loonproductie in december

 

Tenzij wij van u een andere instructie krijgen, zullen wij alle in december aangeboden salarissen op basis van de jaar­cumulatieven gaan herberekenen. Indien bepaalde werk­nemers in december geen loon meer krijgen, zou hun cumulatieve loonberekening niet helemaal goed kunnen zijn. Op het z.g. "controleverslag van cumulatieve cijfers", dat u zonodig na elke loonproduktie ontvangt, kunt u zien voor welke werknemers eventueel nog een aparte herberekening nodig is.

 

 

2. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfs­vereni­ging

 

Indien uw salarisadministratie over 2002 volledig is verwerkt, kunt u ons vanaf 6 januari 2003 opdracht geven voor het aan­maken van de jaaroverzichten voor de loonopgave aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfs­vereni­ging.

 

 

3. Nieuwe Premie-Percentages van uw Bedrijfsvereniging, etc.

 

In deze maanden zult u worden bestookt met allerlei brochures en brieven over de nieuwe percentages in 2003. Hoewel u ongetwijfeld liever met leukere dingen bezig zult willen zijn, moeten wij u toch vragen deze stukken met zorg door te nemen. Wij verzoeken u namelijk om bij de eerste productie voor 2003 aan ons op te geven, welke premie-percentages voor WA (wachtgeld), WAO, eventueel voor ZW, Pensioen, WAO-GAT, VUT (SVUM, etc.) of Sociaal Fonds o.i.d., een aanvullende ziekte­geld­­verzekering, etc. moeten worden ingehouden en welk percentage de werkgever zelf moet bijdragen. U kunt er meestal mee volstaan om met de eerste productie in januari 2003 een kopie van deze stukken mee te sturen. Ook indien voor u zeer speciale inhoudingsvoor­schriften gelden, verzoeken wij u ons daarvan een opgave te doen.

 

 

4. Denkt u nog aan de voorschotnota voor de bedrijfsvereniging???

 

Indien u constateert, dat uw eindbedragen meer dan 5% afwijken van de bedragen waarop uw voorschotnota is gebaseerd, stuur dan vooral vóórdat u de jaaropgaven naar de bedrijfsvereniging stuurt, eerst nog een correctie in. De bedrijfsvereniging beschouwt uw jaaropgave niet als een correctie. Helaas veel onzinnig dubbel werk door een wel erg ambtelijke en formele houding! Ten behoeve van de controle kunt u gebruik maken van de bij iedere productie meegeleverde "totalen-staat" of ons om hulp vragen.