BIM - Update  van  december  2003

 

 

1. Telefonische bereikbaarheid rond de feestdagen

 

Het kan voorkomen, dat wij iets minder op kantoor aanwezig zullen zijn tijdens de laatste weken van het jaar. Bij afwezigheid schakelen wij onze telefoon door naar onze telefoondienst. Schroomt u vooral niet om in spoedgeval­len gebruik te maken van onze Mobiele telefoon en/of Voice-mail:  06 10 - 397 263. Indien u een boodschap achterlaat zullen wij u zo spoedig mogelijk terug bellen. Hetzelfde doen wij uiteraard, indien u aan de telefoniste van de telefoon­dienst uw naam en nummer doorgeeft.

 

2. Drukte in december

 

Wij verwachten, dat veel van onze cliënten in de derde week (week 51) van 15 t/m 19 december 2003 werk zullen aanbieden. Daardoor zullen wij niet altijd in staat zijn de normale doorlooptijd van twee werkdagen te realiseren. Wij doen uiteraard ons best, maar vragen bij voorbaat begrip voor een eventuele vertraging in de aflevering.

 

3. Herberekening bij laatste loonproductie in december

 

Tenzij wij van u een andere instructie krijgen, zullen wij alle in december aangeboden salarissen op basis van de jaar­cumulatieven gaan herberekenen. Indien bepaalde werk­nemers in december geen loon meer krijgen, zou hun cumulatieve loonberekening niet helemaal goed kunnen zijn. Op het z.g. "controleverslag van cumulatieve cijfers", dat u zonodig na elke loonproductie ontvangt, kunt u zien voor welke werknemers eventueel nog een aparte herberekening nodig is.

 

4. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfs­vereni­ging

 

Indien uw salarisadministratie over 2003 volledig is verwerkt, kunt u ons vanaf 5 januari 2004 opdracht geven voor het aan­maken van de jaaroverzichten voor de loonopgave aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfs­vereni­ging.

 

5. Nieuwe Premie-Percentages van uw Bedrijfsvereniging, etc.

 

In deze maanden zult u worden bestookt met allerlei brochures en brieven over de nieuwe percentages in 2004. Hoewel u ongetwijfeld liever met leukere dingen bezig zult willen zijn, moeten wij u toch vragen deze stukken met zorg door te nemen. Wij verzoeken u namelijk om bij de eerste productie voor 2004 aan ons op te geven, welke premie-percentages voor WA (wachtgeld), WAO, eventueel voor ZW, (Pré-)pensioen, WAO-GAT, VUT (SVUM, etc.) of Sociaal Fonds o.i.d., een aanvullende ziekte­geld­­verzekering, etc. moeten worden ingehouden en welk percentage de werkgever zelf moet bijdragen. U kunt er meestal mee volstaan om met de eerste productie in januari 2004 een kopie van deze stukken mee te sturen. Ook indien voor u zeer speciale inhoudingsvoor­schriften gelden, verzoeken wij u ons daarvan een opgave te doen.

 

6. Denkt u nog aan de voorschotnota voor de bedrijfsvereniging???

 

Indien u na de laatste productie van dit jaar constateert, dat uw loonbedragen meer dan 5% afwijken van de bedragen waarop uw voorschotnota is gebaseerd, stuur dan vooral vóórdat u de jaaropgaven naar de bedrijfsvereniging stuurt, eerst nog een correctie in. De bedrijfsvereniging beschouwt uw jaaropgave niet als een correctie. Helaas veel onzinnig dubbel werk door een wel erg ambtelijke en formele houding! Gelukkig ziet het er naar uit, dat vanaf 2006 de inning van de premies door de belastingdienst zal geschieden en dan waarschijnlijk op dezelfde manier waarop u loonheffing afdraagt: namelijk op aangifte achteraf. Dus geen geschat en gereken meer! Ten behoeve van de controle kunt u gebruik maken van de per premie gespecificeerde loonbedragen (kolom: loonbasis-wg) op de bij iedere productie meegeleverde "totalen-staat" of ons om hulp vragen.