BIM - Updatevanfebruari2001

 

1. Mogelijk problemen met Internetprovider van BIM BV

 

Wellicht heeft u gelezen, dat Freehosting.nl als gevolg van de malaise in de technologiesector in (tijdelijke?) financiŽle problemen is gekomen. Freehosting is in Nederland marktleider op het gebied van webhosting en domeinregistratie.

Ook wij laten de registratie van onze domeinnaam: http://www.bim-bv.nl/ en het beheer van onze website door Freehosting verzorgen. Wij hopen, dat die problemen van echt tijdelijke aard zullen zijn, maar anders zal onze website waarschijnlijk helaas enige tijd "uit de lucht" moeten zijn. Wij zullen zoveel mogelijk overlast voor u proberen te voorkomen!

Laatste nieuws d.d. 13 februari 2001: Het ziet er naar uit, dat Freehosting word overgenomen door een financiŽel sterke partner, zodat er waarschijnlijk geen problemen zullen voordoen.

 

2. Nieuw: Overzicht voor Afdrachtvermindering Lage Lonen

 

Vanaf januari 2001 hebben wij een nieuw overzicht aan de maandelijkse overzichten voor de salarisadministratie toegevoegd. U kunt met behulp van dit overzicht gemakkelijker de maandelijkse afdrachtvermindering voor lage lonen bepalen. U kunt echter de door ons genoemde bedragen niet klakkeloos overnemen. De lijst geeft slechts aan bij welke werknemers eventueel een afdrachtvermindering kan worden toegepast!

Voor de bepaling van het recht op en het bedrag van de afdrachtvermindering moeten parttimers en oproepkrachten worden omgerekend naar fulltime, waarbij niet van de in uw bedrijf geldende arbeidstijd mag worden uitgegaan maar van 36 uur per week. Als bijvoorbeeld in uw bedrijf de arbeidstijd nog 40 uur per week is en u heeft een werknemer die slechts 80% werkt (dus 32 uur), dan geldt die werknemer voor deze regeling als een parttimer voor 88,89%! Indien u bij deze werknemer in de stamgegevens het aantal uren en dagen per week heeft opgegeven, dan maken wij deze berekeningen voor U. Wij vragen u om zoveel mogelijk bij de februari-salarisproductie deze gegevens door te geven. Daarnaast moet u bij werknemers met wel een vast overeengekomen arbeidsduur, ťťnmalige componenten buiten beschouwing laten. Bij werknemers zonder vast overeen≠gekomen arbeidsduur moet u overwerk echter weer wel meetellen. Voor werknemers met een beloning naar prestatie gelden weer andere regels. Aangezien een splitsing van al deze gegevens voor de berekening van de gewone maandsalarissen niet alleen niet nodig, maar loontechnisch zelfs onmogelijk is, kunnen wij deze correctie niet aanbrengen. U moet dus de lijst kritisch beoordelen en met verstand tot een toe te passen afdrachtvermindering komen. Soms kunt u daarmee enige honderden guldens per maand uitsparen. Al met al is het in de praktijk helaas een zeer ingewikkelde en niet foutloos te automatiseren regeling geworden.

 

3. Correctie voorschotnota aan de bedrijfsvereniging

 

Wij herinneren u er nogmaals aan, dat u tijdig een tussentijdse loonsomopgave aan de bedrijfs≠vereniging moet doen, indien de definitieve premielonen, per sociale verzekeringswet, meer dan 5% en ten minste 5000 hoger zijn dan de premielonen waarop de voorschotnota is gebaseerd. U moet dat doen binnen drie maanden nadat een wijziging is opgetreden waardoor uw loonsom wijzigt. U voorkomt daarmede een boete van tenminste 10%. Het is gebleken, dat de bedrijfsverenigingen na jarenlange dreigementen nu voor het eerst daadwerkelijk officiŽle waar≠schuwingen en flinke boetes gaan uitdelen. Helaas blijken ook enkele van onze cliŽnten (ondanks onze regelmatige waarschuwingen in BIM ‑ Update) door deze boetes te zijn getroffen. Neem derhalve tijdig maatregelen en zorg voor een aangepaste voorschotnota. De over 2000 aan de bedrijfsvereniging toegezonden jaaropgave wordt niet als zodanig beschouwd! Ten behoeve van de controle kunt u gebruik maken van de bij het jaarwerk meegeleverde overzichten of ons om hulp vragen.