BIM - Update  van  januari  2001

 

1. Voorbereiding codering kaarten voor de Bedrijfsvereniging

 

Ten behoeve van de coderingen op de Jaaropgaven 2000 voor de Bedrijfsvereniging verzoeken wij u de juistheid van de bij ons bekende gegevens na te gaan. Wij vragen uw bijzondere aandacht voor onderstaande punten:

 

1.  Amateurmusici/artiesten voor wie "artiest zijn" geen hoofdberoep is:                           code 20

2.  WAO-uitkering via de werkgever, werknemer niet meer in loondienst:

     - werknemer verzekeringsplichtig voor WW, ZW, WAO čn ZFW:                                    code 25

     - werknemer alleen verzeke­ringsplichtig voor WW, ZW, en WAO:                                  code 26

3.  Tipgeld (geen fooien)                                                                                              code 70

4.  Vutter: dit jaar uitsluitend VUT-uitkeringen čn verplicht verzekerd voor ZFW:                   code 30

5.  Jeugdwerkgarantiewet                                                                                           code 30

 

Indien u bent aangesloten bij BV 15 (Bakkers) of BV 22 (Horeca), dan gelden nog veel meer afwijkende codes.

Wij verzoeken u in dat geval om contact met ons op te nemen. Indien op enkele werknemers een bijzondere code van toepassing is, dan kunt u deze codes aan ons opgeven, zodat wij deze in de vaste stamgegevens kunnen opnemen.

 

 

2. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfs­vereni­ging

 

Indien uw salarisadministratie voor 2000 volledig is verwerkt, kunt u ons vanaf heden opdracht geven voor het aanmaken van de jaaroverzichten en de jaarkaarten voor de loonopgave aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfsvereniging. Vóór eind januari zullen wij de gegevens aan u doen toekomen.

 

 

3. Nieuwe BIM-codes Bijzonder Tarief

 

Jaarloon Jonger dan 65 jaar   65 jaar en ouder

over 2000                                zonder           met                              zonder           met

was vanaf                               korting        korting                           korting        korting

0 tot 11.351                                01               11                                  21               31

11.351 tot 15.161                        02               12                                  22               32

15.161 tot 32.770                        03               13                                  23               33

32.770 tot 59.521                        04               14                                  24               34

59.521 tot 102.053                      05               15                                  25               35

102.053 en hoger                        06               16                                  26               36

 

U dient voor het gebruik van de tabel te beschikken over het "belastbaar jaarloon" van een nieuwe werknemer. Dit loon verkrijgt U ná aftrek van de werknemers-premies voor PP, Vroeg-PP, VUT, WAO-Gat, WW, ZW, WAO, Spaarloon en ná bijtelling van de werkgevers­premie voor de ZFW (eventueel bijdrage werkgever voor een particuliere ziektekosten­verzekering) en van de OHT. Voor reeds in ons bestand opgenomen werk­nemers wordt automatisch zo goed mogelijk de juiste code-BT berekend. Bij werknemers die een gedeelte van het jaar hebben gewerkt of parttime werken, moet het jaarloon verhoudingsgewijs aangepast worden. Omdat daar­voor niet alle gegevens in onze computer bekend zijn, kunnen daarbij wel eens fouten optreden. Zou u bij deze werk­nemers nog een extra controle willen uitvoeren? U kunt daarvoor gebruik maken van het conversie-verslag, dat bij de eerste productie in 2001 zal worden meegestuurd.

 

 

4. Nieuwe loonbelastingverklaring nodig?

 

Wij zullen standaard voor alle werknemers in ons bestand de Algemene heffingskorting en de Arbeidskorting en voor werknemers vanaf 65 jaar: de Ouderenkorting toepassen. Als de werknemer in 2000 was ingedeeld in tarief­groep 0 (BIM‑code: 01) zullen wij "geen loonheffingskorting" berekenen. De tariefgroepen 1 t/m 5 (BIM‑codes: 10 t/m 50) zullen wij automatisch omzetten naar "wel loonheffingskorting" berekenen.