BIM - Update  van  januari  2003

 

1. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfs­vereni­ging

 

Indien uw salarisadministratie over 2002 volledig is verwerkt, kunt u ons vanaf heden opdracht geven voor het aan­maken van de jaaroverzichten voor de loonopgave aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfs­vereni­ging.

 

 

2. Voorbereiding codering kaarten voor de Bedrijfsvereniging

 

Ten behoeve van de coderingen op de Jaaropgaven 2002 voor de Bedrijfsvereniging verzoeken wij u de juistheid van de bij ons bekende gegevens na te gaan. Indien op enkele werknemers een bijzondere code van toepassing is, dan verzoeken wij u deze codes aan ons op te geven, zodat wij deze in de vaste stamgegevens kunnen opnemen.

 

1.

WAO-uitkering via de werkgever, werknemer niet meer in loondienst:

 

 

- werknemer verzekeringsplichtig voor WW, ZW, WAO èn ZFW:

code 25

 

- werknemer alleen verzeke­ringsplichtig voor WW, ZW, en WAO:

code 26

2.

Vutter: dit jaar uitsluitend VUT-uitkeringen èn verplicht verzekerd voor ZFW:

code 30

3.

Wet inschakeling werkzoekenden

code 30

4.

Tipgeld (geen fooien)

code 70

 

Indien u bent aangesloten bij BV 15 (Bakkers) of BV 22 (Horeca), dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

 

 

3. Nieuwe BIM-codes Bijzonder Tarief

 

Klik  hier om de BIM-codes voor het Bijzonder Tarief te raadplegen

 

 

4. Minimumlonen per 1 januari 2003

 

Met ingang van 1 januari 2003 zijn de minimumlonen weer verhoogd. Indien er bij uw bedrijf lonen op het minimum­loon zijn gebaseerd, dan kunt u deze via het mutatieformulier voor de stamgegevens of via onze website aanpassen. U kunt ook ons verzoeken de stamgegevens na te lopen en, indien nodig, de minimumlonen aan te passen.

 

Klik hier om de minimumlonen per maand bij volledige arbeidstijd (dat is de tijd, zoals die in uw bedrijf gebruikelijk is: bijvoorbeeld 40, 38, 37½, 36 of 35 uren) te raadplegen.