BIM - Update  van  januari  2004

 

1. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfs­vereni­ging

 

Indien uw salarisadministratie over 2003 volledig is verwerkt, kunt u ons vanaf heden opdracht geven voor het aan­maken van de jaaroverzichten voor de loonopgave aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfs­vereni­ging.

 

 

2. Voorbereiding codering kaarten voor de Bedrijfsvereniging

 

Ten behoeve van de coderingen op de Jaaropgaven 2003 voor de Bedrijfsvereniging verzoeken wij u de juistheid van de bij ons bekende gegevens na te gaan. Indien op enkele werknemers een bijzondere code van toepassing is die nog niet bij ons bekend is, dan verzoeken wij u deze codes aan ons op te geven, zodat wij deze in de vaste stamgegevens kunnen opnemen. De codes (01 en 02) voor de vakantiebonnen worden automatisch gegenereerd uit de stamgegevens.

 

1.

WAO-uitkering via de werkgever, werknemer niet meer in loondienst:

 

 

- werknemer verzekeringsplichtig voor WW, ZW, WAO èn ZFW:

code 25

 

- werknemer alleen verzeke­ringsplichtig voor WW, ZW, en WAO:

code 26

2.

Vutter: dit jaar uitsluitend VUT-uitkeringen èn verplicht verzekerd voor ZFW:

code 30

3.

Wet inschakeling werkzoekenden

code 30

4.

Tipgeld (geen fooien)

code 70

5.

Alleen voor de Horeca: Amateur-musici/-artiesten

code 20

 

 

3. Nieuwe BIM-codes Bijzonder Tarief

 

Klik  hier om de BIM-codes voor het Bijzonder Tarief te raadplegen

 

 

4. Minimumlonen per 1 januari 2004

 

Met ingang van 1 januari 2004 zijn de minimumlonen niet verhoogd. Dit is het gevolg van het besluit van de regering om het wettelijk minimumloon in 2004 te bevriezen.

Indien er bij uw bedrijf lonen op het minimum­loon zijn gebaseerd, dan kunt u deze via het mutatieformulier voor de stamgegevens of via onze website aanpassen. U kunt ook ons verzoeken de stamgegevens na te lopen en, indien nodig, de minimumlonen aan te passen.

 

Klik hier om de minimumlonen per maand bij volledige arbeidstijd (dat is de tijd, zoals die in uw bedrijf gebruikelijk is: bijvoorbeeld 40, 38, 37½, 36 of 35 uren) te raadplegen.

 

 

5. Wij vragen nogmaals uw aandacht voor de juiste codes voor een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto (zie BIM-Update van oktober 2003) en voor de franchise­regeling voor parttimers bij Relan-Detail en bij de Grafische fondsen (zie BIM-Update van juli 2003).