BIM - Update  van  juli  2001

 

1. Minimumlonen per 1 juli 2001 verhoogd

 

Met ingang van 1 juli 2001 zijn de minimumlonen met 2,25% verhoogd. Indien er bij uw bedrijf lonen op het minimumloon zijn gebaseerd, dan kunt u deze via onze web-site of met het mutatieformulier voor de stamgegevens aanpassen. U kunt ook ons verzoeken de stamgegevens na te lopen en indien nodig de minimumlonen aan te passen.

 

Onderstaand geven wij de minimumlonen per maand bij volledige arbeidstijd (dat is de tijd, zoals die in uw bedrijf gebruikelijk is: bijvoorbeeld 40, 38, 371/2, 36 of 35 uren):23 jaar en ouder             

ƒ 2601,30                     

18 jaar   

ƒ 1183,60

22 jaar                           

ƒ 2211,10                     

17 jaar   

ƒ 1027,50

21 jaar                          

ƒ 1885,90        

16 jaar   

ƒ   897,40

20 jaar                          

ƒ 1599,80      

15 jaar   

ƒ   780,40

19 jaar                           

ƒ 1365,70

 

 

 

2. Vakantiewerkers

 

Nu de vakantieperiode weer gaat aanbreken zullen veel werkgevers weer een beroep gaan doen op "vakantiewerkers", b.v. scholieren in de reguliere schoolvakantieperiode. U dient echter wel de gangbare regels in acht te nemen.

 

Vakantiewerkers zijn "normale werknemers" en zijn daarom verzekerd voor alle standaard sociale verzekeringswetten (dus ook het ziekenfonds). U dient de vakantiewerker dus aan en af te melden bij bedrijfsvereniging en ziekenfonds. Omdat de periode van werken meestal kort is, kunt u vaak volstaan met op één formulier zowel de in-dienst-treding als de uit-dienst-treding te melden. Indien de vakantiehulp elders particulier voor ziektekosten verzekerd is, kan hij bij die andere verzekerings­maatschappij een gedeelte van de daarvoor betaalde premie terug krijgen. Indien de vakantiehulp (b.v. via zijn ouders) bij een ziekenfonds is verzekerd, dan moet hij zich voor die periode zelfstandig laten inschrijven en u moet hem beslist bij dat ziekenfonds onder vermelding van zijn inschrijvings­nummer aan- en afmelden!

 

Denk ook nog om het volgende. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is (altijd!) verplicht en denk ook aan de identificatieplicht. Een vakantiehulp is zo weer vertrokken en als u geen SoFi-nummer heeft, dan betekent dat meestal een straftarief van 60% voor loonbelasting en vervallen van franchise­bedragen voor de sociale verzekeringspremies. Dan wordt die vakantiehulp wel een erg dure kracht!

 

Een standaardvragen-formulier/check-list bij de in-dienst-treding van een werknemer kan veel problemen voorkomen!

 

3. Correctie voorschotnota van de bedrijfsvereniging

 

Wij herinneren u er nogmaals aan, dat u tijdig een tussentijdse loonsomopgave aan de bedrijfs­vereniging moet doen, indien de definitieve premielonen, per sociale verzekeringswet, meer dan 5% en ten minste (5000 hoger zijn dan de premielonen waarop de voorschotnota is gebaseerd. Strikt volgens de regels moet u dat doen binnen drie maanden nadat een wijziging is opgetreden waardoor uw loonsom wijzigt. U voorkomt daarmede een boete van tenminste 10%. Ten behoeve van de controle kunt u gebruik maken van de bij iedere productie meegeleverde "TOTALEN-STAAT". Desgewenst kunt u ook de voorschotnota periodiek door ons laten controleren.