BIM - Update  van  juli  2003

 

 

1. Vakantie BIM BV van 22 juli t/m 1 augustus 2003

 

Wij zijn van 22 juli t/m 1 augustus 2003 wegens vakantie gesloten.

 

2. Wijziging belastingtabellen vanaf 1 juli 2003

 

Sinds 1 juli 2003 gelden nieuwe loonbelastingtabellen. In de nieuwe tabellen is het percentage voor de AWBZ-premie met 0,5% verhoogd. Deze premie zit verwerkt in de eerste schijven van de Algemene Loonheffing. Daarom zijn ook de percentages die gelden voor Bijzondere Beloningen met uitzondering van de hoogste twee schijven iets gestegen.

 

De wijzigingen hebben tot gevolg, dat werknemers er gemiddeld 5 tot 20 euro per maand op achteruit gaan.

 

3. Controle op codes in verband met een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto

 

De Belastingdienst gaat meer aandacht besteden aan de juiste vermelding van codes in verband met een aan een werk­nemer ter beschikking gestelde personenauto of bestelauto. Deze codes moeten eind 2003 op de belasting­kaart vermeld worden. Wij verzoeken u een en ander voor uw werknemers na te gaan en eventuele gewijzigde en/of nieuwe codes aan ons op te geven. Let op: het kan voorkomen, dat u naast een andere code tevens code 05 moet vermelden.

 

De juiste codes zijn:

 

01            Personen- of bestelauto ter beschikking gesteld

02            Afspraak privé-gebruik auto

03         Vervoer vanwege de inhoudingsplichtige

05            Carpoolregeling toegepast

06            Bijtelling privé-gebruik bestelauto 10%

07            Bijtelling privé-gebruik bestelauto 2,5%

08            Eindheffing bestelauto

 

4. Nogmaals: franchiseregeling parttimers bij Relan-Detail en bij Grafische bedrijfs­fondsen

 

Van deze twee bedrijfspensioenfondsen is het ons bekend, dat zij voor parttimers ook een parttime franchisebedrag hanteren. De basisregel is, dat de franchise per gewerkte dag wordt berekend. Voor parttimers geldt een afwijkende regeling. Het gaat allemaal automatisch goed, als zij slechts minder dagen, maar wel voor de volle werktijd per dag (meestal 8 uur) werken. Door minder SVW-dagen op te geven wordt automatisch minder franchise berekend.

 

Attentie: een probleem treedt op, als deze werknemers ook nog eens minder uren per dag werken. Door het opgeven van het juiste parttimepercentage wordt de franchise gecorrigeerd. Let echter wel op, dat er niet dubbel gecorrigeerd wordt. Als iemand drie dagen van vier uur werkt (dus 30%) dan wordt door het opgeven van drie dagen al met 60% parttime­percentage gewerkt. Door het opgeven van een parttimepercentage van 50% (!) wordt daar nog eens 50% van genomen, dus in totaal met 30% gerekend. Dus in dit geval geen parttimepercentage van 30% opgeven! Werkt iemand echter vijf dagen van b.v. 2,4 uur dan wel vijf SVW-dagen met een parttime­percentage van 30% opgeven.

 

Een volgend probleem treedt op, als er een steeds wisselend aantal uren wordt gewerkt. In dat geval moet u aan het begin van het jaar een schatting maken van het totaal aantal te werken uren, kunt u dat in de loop van het jaar aanpassen, maar moet u dat vóór de laatste loonproductie in december nauwkeurig berekenen. Ook kunnen wij na de laatste loon­productie in december nog een herberekeningsproductie draaien.

 

5. Let op: correctie voorschotnota bedrijfsvereniging (zie BIM - Update van maart 2003)

 

Denkt u eraan af en toe eens te controleren of uw voorschot aan de bedrijfsvereniging nog wel voldoende is?