BIM - Update  van  maart  2001

 

1. Problemen met Internetprovider van BIM BV

 

De in de vorige BIM - Update gemelde mogelijke problemen met onze Internetprovider schijnen gelukkig van voorbijgaande aard geweest te zijn. Vooralsnog is het voortbestaan van onze Internetprovider verzekerd, doordat het bedrijf overgenomen is door een financieel krachtige partner.

 

2. Vermelding productienummers op al onze producties

 

Elke salarisproductie heeft een opvolgend nummer. De eerste productie in het jaar heeft altijd productienummer 01. De volgende heeft productienummer 02. Dat kan februari zijn, maar b.v. ook een eventuele terugdraai van een januari-strook. Dat is dan productienummer 02, terwijl een eventuele opvoer van een nieuwe januari-strook dan productienummer 03 heeft. De februari-productie heeft in dit voorbeeld dan nummer 04. Meestal werden die productienummers wel op de diverse overzichten vermeld, maar daar waren wij niet altijd even consequent in. Vanaf heden zullen wij op al onze producties naast de datum ook zoveel mogelijk het betreffende productienummer vermelden. Op overzichten die ook los van een productie vervaardigd kunnen worden, zoals stamgegevens, totaal-overzichten, eventuele verzamelloonstaten en diverse controle- en foutverslagen, komt het nummer van de laatste productie te staan. Dit maakt het voor gemakkelijker om de diverse overzichten bij elkaar te houden dan wel in de juiste volgorde te leggen.

 

De overzichten die alleen bij een vaste productie worden vervaardigd, zijn: het invoerverslag, de loonstroken, de betaallijst, de aangifte loonbelasting en de journaalposten. Hierop zal dus het productienummer worden vermeld.

 

3. Bijsluiter van de belastingdienst

 

De belastingdienst heeft ieder bedrijf met personeel in dienst een aantal bijsluiters doen toekomen, met het verzoek om die aan uw werknemers uit te reiken. Indien u die bijsluiters niet heeft ontvangen of kwijt bent, dan beschikken wij nog over een aantal extra exemplaren. Op uw verzoek kunnen wij die in de salarisproductie in maart bijvoegen.

Ook kunt u onderstaande tekst van de belastingdienst overnemen of via menu “bestand” en dan “afdrukken” of eerst via “opslaan als” en dan via een word-processor afdrukken om aan uw werknemers te doen toekomen:

 

Voorkom dat u door een te hoge Voorlopige Teruggaaf belasting moet terugbetalen!

 

Als u getrouwd bent of samenwoont en gaat werken, dan bevat deze bijlage mogelijk belangrijke aanvullende informatie voor u. Deze informatie is alleen van belang, als u op dit moment maandelijks de algemene heffingskorting van de Belasting­dienst krijgt uitbetaald in de vorm van een Voorlopige Teruggaaf.

 

Als dit het geval is, dan moet u de uitbetaling direct door de Belastingdienst laten herzien. Als u dat niet doet, dan krijgt u mogelijk teveel heffingskorting, omdat uw werkgever voortaan (een gedeelte van) de algemene heffingskorting verrekent met uw loon. Als u per jaar meer dan ¦10.500 gaat verdienen, moet u de uitbetaling direct laten stopzetten.

 

Als u uw Voorlopige Teruggaaf niet laat herzien of stopzetten, moet u het teveel ontvangen bedrag later weer terugbetalen aan de Belastingdienst.

 

Om uw Voorlopige Teruggaaf te laten herzien of stopzetten, moet u contact opnemen met de eenheid van de Belastingdienst waaronder u valt. Het adres en telefoonnummer vindt u op de voorzijde van de beschikking die u van de Belastingdienst heeft gekregen.