BIM - Update  van  mei  2003

 

 

1. Kwaliteit dienstverlening van BIM BV

 

Wij hebben sedert 1 januari 2003 een sterk verbeterde kwaliteit van het door ons geleverde werk doorgevoerd. Het zou kunnen zijn, dat daardoor ongemerkt wat voordelen van het oude systeem verloren zijn gegaan. Wij zouden dat dan graag van u vernemen. Ook zouden wij van u willen horen, aan welke verbeteringen u nog meer behoefte zou hebben.

 

Wij denken bijvoorbeeld aan het aanleveren van de output via e-mail. U kunt dan sneller over bepaalde output beschikken, maar u moet die dan wel zelf uitprinten. Ook zou het kunnen zijn, dat u behoefte heeft aan het aanleveren van mutaties via internet/e-mail of aan een aanpassing van de huidige mogelijkheden. Ook in dat geval denken wij graag met u mee.

 

Wij denken zelf bijvoorbeeld aan het automatisch genereren van de vaste volgnummers van een werknemer, zodat u die niet meer elke maand opnieuw behoeft op te geven. Wij hebben vroeger ook al eens met een dergelijk systeem gewerkt, doch daar bleken toen achteraf meer na- dan voordelen aan te zitten. Wij denken daar nu een goede oplossing voor gevonden te hebben.

 

2. Verzending productie

 

Wij proberen veel zorg te besteden aan de verzending van uw salarisadministratie. Snelheid en kwaliteit staan daarbij voorop. De kunst is het vinden van een enveloppe die niet te klein of te groot is, passend binnen de brievenbusmaten van TPG-post, stevig en toch niet te zwaar. Wij zouden er graag van op de hoogte gesteld willen worden, als de door ons verzonden productie niet in ongeschonden staat bij u aankomt. Wij hebben de indruk, dat de post wel eens erg hardhandig wordt behandeld, waardoor de inhoud van de enveloppen gekreukeld of beschadigd bij u aankomt.

 

3. Wijziging belastingtabellen vanaf 1 april 2003

 

Sinds 1 april 2003 gelden nieuwe loonbelastingtabellen. In de nieuwe tabellen is de Algemene Heffingskorting iets verhoogd. Daarnaast is het belastingtarief in de tweede schijf gestegen en de arbeidskorting gedaald. De aanpas­singen voor 2003 zijn pas per 1 april door de belastingdienst ingevoerd, omdat alle wijzigingen niet per 1 januari 2003 in de loonbelastingta­bellen konden worden verwerkt.

 

De wijzigingen hadden tot gevolg, dat het netto minimumloon per 1 april 2003 licht is gestegen. Werknemers die meer verdienen dan het minimumloon, konden er per saldo maximaal zes euro per maand op achteruitgaan.

 

4. Wijziging belastingtabellen vanaf 1 juli 2003

 

Per 1 juli 2003 gaan de loonbelastingtabellen wederom veranderen. Wij kennen het effect van deze wijzigingen nog niet, maar de verwachting is, dat die wijzigingen wederom het netto loon niet meer dan enkele euro's zullen aantasten.

 

5. Minimumlonen per 1 juli 2003

 

Met ingang van 1 juli 2003 zijn de minimumlonen met 1,25% verhoogd. Indien er bij uw bedrijf lonen op het minimum­loon zijn gebaseerd, dan kunt u deze via het mutatieformulier voor de stamgegevens of via onze website aanpassen. U kunt ook ons verzoeken de stamgegevens na te lopen en, indien nodig, de minimumlonen aan te passen.

 

Klik hier om de minimumlonen per maand bij volledige arbeidstijd (dat is de tijd, zoals die in uw bedrijf gebruikelijk is: bijvoorbeeld 40, 38, 37½, 36 of 35 uren) te raadplegen.