BIM - Update  van  november  2000

 

1. Nieuwe toepassingen via Website BIM BV

 

Vanaf heden kunt u ook via onze website: www.bim-bv.nl de stamgegevens van de werknemers invoeren of wijzigingen opgeven. Ook kunt u de werkgevergegevens op dezelfde manier aanvullen of wijzigen. Als u op de home-page klikt op de link naar vaste cliënten informatie kunt u zowel de laatste versie van alle handleidingen on-line raadplegen, als ook mutaties opgeven. Als u liever niet online werkt, dan raden wij u aan beide pagina's en de handleidingen op uw eigen harddisk op te slaan (menuoptie: "Bestand" en dan "Opslaan als"). U heeft dan te allen tijde de formulieren tot uw beschikking en kunt dan, als u klaar bent, op de knop: "nu verzenden" drukken, waarna uw computer automatisch verbinding zoekt met het internet.

 

Wij vernemen gaarne uw reactie op onze website, zodat wij rekening kunnen houden met uw opmerkingen en daarmee de vormgeving en de op onze website gegeven informatie zo mogelijk kunnen aanpassen.

 

U kunt ook gebruik maken van ons e-mail-adres: poductie@bim-bv.nl  voor het doorgeven van allerlei berichten i.p.v. per fax of per post. Wij zullen onze elektronische brievenbus in de regel tweemaal per dag legen.

 

2. Vergoedingen voor particuliere Ziektekostenverzekeringen

 

Veel werkgevers geven een vergoeding aan werknemers die niet verzekerd zijn voor de Ziekenfondswet. Bij werknemers die net onder de ziekenfondsgrens zitten, betaalt de werkgever immers ook nog het werkgeversgedeelte van de premies voor de ZFW (in 2000 was dat ongeveer ¦3563). Deze kosten spaart de werkgever uit, als deze werknemer door loons­verhogingen of andere inkomsten net boven die ziekenfondsgrens uit stijgt. Het voordeel van het geven van dat bedrag in de vorm van een vergoeding voor een particuliere ziektekostenverzekering is gelegen in het feit dat over die vergoeding geen premies voor de sociale verzekeringswetten (en meestal ook geen premies voor pensioen, vut, wao-gat, etc.) zijn verschuldigd.

 

Er bestaan vele varianten, waarop werkgevers de hoogte van die vergoeding vast stellen. Meestal betaalt de werkgever een gedeelte (b.v. 50%) van de premie die de werknemer zelf betaalt. Met dit systeem kan het voorkomen, dat de werkgever aan twee werknemers met dezelfde baan en hetzelfde salaris soms aan de ene werknemer duizenden guldens meer moet betalen, omdat die ene werknemer gehuwd is en een aantal kinderen heeft, terwijl de andere werkne­mer alleen voor zichzelf premie betaalt. Daarom kiezen veel werkgevers voor een systeem, waarbij iedere werknemer die niet voor de ZFW is verzekerd, een vast bedrag per jaar (b.v. gelijk aan de maximumbijdrage van de werkgever voor de ZFW) krijgt uitbetaald. Dan kan zich de situatie voordoen, dat die werknemer (b.v. een alleenstaande werknemer) meer ontvangt dan hij daadwerkelijk aan premie aan zijn ziektekostenverzekering moet betalen, hoewel de kans daarop bij de immer sterk stijgende particuliere ziektekostenpremies niet zo groot is. Die bovenmatige vergoeding is strikt genomen volgens de regels niet vrijgesteld van de premies voor de sociale verzekeringswetten (en meestal ook niet voor de premies voor pensioen, vut, wao-gat, etc.). Sinds 1 januari 2000 zal daar wat strenger op gecontroleerd gaan worden. U mag het bovenmatige deel natuurlijk wel gewoon blijven uitkeren, maar moet dat dan als een toeslag op het bruto salaris behandelen.

 

3. SVW dagen bij Datum uit Dienst

 

Indien iemand eigenlijk eind mei uit dienst gaat, maar de laatste twee weken zijn nog openstaande vakantiedagen opneemt, loopt het dienstverband door t/m 31 mei en is de “Datum uit Dienst”: 31 mei. U geeft het volledig aantal SVW-dagen op. Net als iedere werknemer neemt deze werknemer zijn vakantiedagen op en wordt deze werknemer tijdens zijn vakantiedagen gewoon doorbetaald. Deze situatie verschilt met een uit dienst gaan op 15 mei en het laten uitbetalen van twee weken niet opgenomen vakantiedagen. In dat geval is slechts sprake van 10 of 11 SVW-dagen.