BIM - Update  van  oktober  2003

 

 

1. Nogmaals: Codes in verband met een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto

 

In de vorige BIM - Update hebben wij aandacht besteed aan de codes in verband met een aan een werk­nemer ter beschikking gestelde personenauto of bestelauto. Deze codes moeten eind 2003 op de belastingkaart vermeld worden. Wij verzochten u een en ander voor uw werknemers na te gaan en eventuele gewijzigde en/of nieuwe codes aan ons op te geven. Het is ons gebleken, dat er enige onduidelijkheid bestond over de weergave van de juiste codes.

 

Wij kennen twee velden in het stamgegeven om voor deze situatie codes op te geven, namelijk het veld "Auto Zk" en "Verv.Wg" .

 

Het veld "Auto Zk" wordt alleen gebruikt bij de werknemer die daadwerkelijk een auto van de zaak in een of andere vorm heeft.

 

De code "3 (vervoer vanwege de inhoudingsplichtige)" in het veld "Verv.Wg" wordt gebruikt bij de werknemer die op een andere manier dan in geld een voorziening voor het woon-werkverkeer heeft. Dat is dus onder andere het geval, indien deze werknemer met een andere werknemer die een auto van de zaak heeft, meerijdt.  Van "vervoer vanwege de inhoudings­plichtige" is eveneens sprake, indien de werknemer een auto of fiets van de zaak voor het woon-werk­verkeer gebruikt (in het geval van een auto van de zaak moet u dus vrijwel altijd ook deze code invullen!), of indien u kaartjes voor het openbaar vervoer verstrekt.

 

De code "5 (carpoolregeling toegepast)" in het veld "Verv.Wg" kan alleen voor­komen bij een werk­nemer die een auto van de zaak heeft (of die tegen betaling met zijn eigen auto rijdt) en een medewerknemer mee­neemt. De "meerijder" krijgt in dat geval alleen de code "3" voor vervoer vanwege inhoudingsplichtige.

 

De juiste codes (let op: het kan dus voorkomen, dat u naast een andere code tevens code 3 of 5 in het veld "Verv.Wg" moet vermelden.) voor het veld "Auto Zk" zijn:

 

1   Personen- of bestelauto ter beschikking gesteld

2   Afspraak privé-gebruik auto

6   Bijtelling privé-gebruik bestelauto 10%

7   Bijtelling privé-gebruik bestelauto 2,5%

8   Eindheffing bestelauto

 

De juiste codes voor het veld "Verv.Wg" zijn:

 

3   Vervoer vanwege de inhoudingsplichtige

5   Carpoolregeling toegepast

 

Let op: het gaat hierbij om situaties die zich in de loop van het jaar hebben voorgedaan. Indien een werknemer zijn auto moet inleveren, dan blijft de aanduiding "Personen- of bestelauto ter beschikking gesteld" het hele jaar staan!

 

2. Verhoging loongrens voor verplichte ZFW-verzekering voor 2004

 

De loongrens (dat is het vast overeengekomen loon op jaarbasis dat geldt op 1 november 2003) voor de verplichte Ziekenfondsverzekering in 2004 is €32.600. Indien uw werknemer ongewild bóven de zieken­fondsgrens zou uitkomen ten gevolge van een loonsverhoging, dan kunt u ervoor kiezen die verhoging pas ná 1 november 2003 te laten ingaan. Desgewenst kunt u natuurlijk ook het tegenovergestelde bereiken door een salaris­verhoging al op 1 november 2003 toe te kennen, zodat uw werknemer juist bóven die grens uit zal komen.

 

Het is sterk aan te bevelen om in oktober eens in uw werknemers-bestand na te gaan, welke werknemers volgend jaar voor wijziging van de verzekeringsplicht in aanmerking komen. Uw werknemer moet immers voldoende tijd hebben een ziekte­kostenverzekeringsmaatschappij uit te zoeken en zonodig kunt u, als uw werknemer net over de grens valt en daardoor wel erg veel nadeel heeft, nog een en ander met hem regelen om zodoende de overgang uit te stellen.