- Update

 

 
Home
Salaris
Incasso
Informatie
Vaste Cliënten Informatie


Door aanklikken kunt u de nog actueel zijnde informatie uit de laatste BIM - Update's raadplegen.


BIM - Update van januari 2004
1. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfs­vereni­ging
2. Voorbereiding codering kaarten voor de Bedrijfsvereniging
3. Nieuwe BIM-codes Bijzonder Tarief
4. Minimumlonen per 1 januari 2004
5. Nogmaals: Codes in verband met een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto

BIM - Update van december 2003
1. Telefonische bereikbaarheid rond de feestdagen
2. Drukte in december
3. Herberekening bij laatste loonproductie in december
4. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfsvereniging
5. Nieuwe Premie-Percentages van uw Bedrijfsvereniging, etc.
6. Denkt u nog aan de voorschotnota voor de bedrijfsvereniging???

BIM - Update van oktober 2003
1. Nogmaals: Codes in verband met een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto
2. Verhoging loongrens voor verplichte ZFW-verzekering voor 2004

BIM - Update van juli 2003
1. Vakabtie BIM BV van 22 juli t/m 1 augustus 2003
2. Wijziging belastingtabellen vanaf 1 juli 2003
3. Controle op codes in verband met een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto
4. Nogmaals: Franchiseregeling parttimers bij Relan-Detail en bij Grafische bedrijfsfondsen
5. Let op: Correctie voorschotnota Bedrijfsvereniging (zie BIM - Update van maart 2003)

BIM - Update van mei 2003
1. Kwaliteit dienstverlening van BIM BV
2. Verzending productie
3. Wijziging belastingtabellen vanaf 1 april 2003
4. Wijziging belastingtabellen vanaf 1 juli 2003
5. Minimumlonen per 1 juli 2003

BIM - Update van maart 2003
1. Korte vakantie van BIM BV
2. Correctie voorschotnota aan de bedrijfsvereniging
3. Nieuwe formulieren voor het invoeren/wijzigen van Stamgegevens Werknemers
4. Nieuwe ontwikkelingen bij vergoedingen voor particuliere Ziektekostenverzekeringen

BIM - Jaarwerk 2002 in 2003
1. Kaarten voor de Belastingdienst (zie ook bijgaande coderingstabel)
2. Jaaropgaven voor de Werknemers
3. Jaarloonopgaven voor Bedrijfsvereniging
4. Kaarten voor Bedrijfsvereniging (SFB, GAK-Bakkers, GAK-Horeca en Cadans)

BIM - Update van januari 2003
1. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfsvereniging
2. Voorbereiding codering kaarten voor de Bedrijfsvereniging
3. Nieuwe BIM-codes Bijzonder Tarief
4. Minimumlonen per 1 januari 2003

BIM - Update van december 2002
1. Herberekening bij laatste loonproductie in december
2. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfsvereniging
3. Nieuwe Premie-Percentages van uw Bedrijfsvereniging, etc.
4. Denkt u nog aan de voorschotnota voor de bedrijfsvereniging???

BIM - Update van oktober 2002
1. Nieuwe Loonstroken
2. Verhoging loongrens voor verplichte ZFW-verzekering voor 2003
3. Correctie voorschotnota aan de bedrijfsvereniging
4. Telefonische bereikbaarheid

BIM - Update van augustus 2002
1. Minimumlonen per 1 juli 2002
2. Nieuwe codes in verband met een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto
3. Franchiseregeling parttimers bij Relan-Detail en bij Grafische bedrijfsfondsen

BIM - Update van april 2002
1. Vanaf 1 april 2002 nieuwe regels voor zieke werknemers

BIM - Update van februari 2002
1. Correctie voorschotnota aan de bedrijfsvereniging
2. Minimumlonen per 1 januari 2002
3. Door u in te vullen aangifte Loonbelasting en Premie volksverzekeringen

BIM - Update van januari 2002
1. Omzetten van salarisbedragen van NLG naar EUR
2. Voorbereiding codering kaarten voor de Belastingdienst
3. Voorbereiding codering kaarten voor de Bedrijfsvereniging
4. Jaaropgaven aan Werknemer, Belastingdienst en Bedrijfsvereniging

BIM - Update overzicht van 2001
1. Tijdig afmelden bij Ziekenfonds bij einde verzekeringsplicht
2. Vergoedingen voor particuliere Ziektekostenverzekeringen
3. Vakantiewerkers
4. Door u in te vullen aangifte Loonbelasting en Premie volksverzekeringen
5. Internetten in de tijd van de werkgever
6. Vermelding productienummers op al onze producties
7. Bijsluiter van de belastingdienst
8. Overzicht voor Afdrachtvermindering Lage Lonen

BIM - Update Overzicht van 2000
1. De Overhevelingstoeslag verdwijnt
2. Vergoedingen voor particuliere ziektekostenverzekeringen
3. SVW-dagen bij “Datum-uit-Dienst”
4. Door u in te vullen aangifte Loonbelasting en Premie volksverzekeringen
5. Nieuwe aansluitidentificatie bij bedrijfsvereniging
6. Boetes bij opvoeren van z.g. "anoniemen"
7. Wijziging verzekeringsplicht in dezelfde dienstbetrekking
8. Tijdige opgave voor verzekeringsplicht Ziekenfondswet
9. Vragen uitvoeringsinstelling (UVI) bij ontslag
10. Vakantiewerkers
11. DGA en bedrijfsspaarregelingen
12. Identificatieplicht
13. Opbouw van vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid