Voorkom dat u door een te hoge Voorlopige Teruggaaf belasting moet terugbetalen!

 

Als u getrouwd bent of samenwoont en gaat werken, dan bevat deze bijlage mogelijk belangrijke aanvullende informatie voor u. Deze informatie is alleen van belang, als u op dit moment maandelijks de algemene heffingskorting van de Belasting­dienst krijgt uitbetaald in de vorm van een Voorlopige Teruggaaf.

 

Als dit het geval is, dan moet u de uitbetaling direct door de Belastingdienst laten herzien. Als u dat niet doet, dan krijgt u mogelijk teveel heffingskorting, omdat uw werkgever voortaan (een gedeelte van) de algemene heffingskorting verrekent met uw loon. Als u per jaar meer dan ¦10.500 gaat verdienen, moet u de uitbetaling direct laten stopzetten.

 

Als u uw Voorlopige Teruggaaf niet laat herzien of stopzetten, moet u het teveel ontvangen bedrag later weer terugbetalen aan de Belastingdienst.

 

Om uw Voorlopige Teruggaaf te laten herzien of stopzetten, moet u contact opnemen met de eenheid van de Belastingdienst waaronder u valt. Het adres en telefoonnummer vindt u op de voorzijde van de beschikking die u van de Belastingdienst heeft gekregen.