CAO-code tabel Cadans (023 - Oud BVG)

 

Code      CAO

 

1100        Ziekenhuizen

1200       Verpleeg- en verzorgingstehuizen (verzorgingstehuizen)

1201       Verpleeg- en verzorgingstehuizen (verpleeghuizen)

1300       Apotheken

1400       Sport-, recreatie- en ontspanningscentra

1600       Horeca

1800       Gehandicaptenzorg (voorheen dagverblijven en tehuizen voor gehandicapten)

1801       Gehandicaptenzorg (voorheen ziekenhuiswezen)

1900       Ambulante geestelijke gezondheidszorg

2000       Welzijnswerk

2100       Jeugdhulpverlening

2300       Kinderopvang

2400       Crematoria (voorheen 3500)

2500       Conferentie Nederlandse religieuzen

2600       Fokus

2700       Internaten voor kinderen van binnen-schippers of kermisexploitanten

2800       Kunstzinnige vorming

2900       Overheidspersoneel: niet vallend onder rechtspositiebesluit onderwijspersoneel

3000       Overheidspersoneel: wel vallend onder rechtspositiebesluit onderwijspersoneel

3200       Sport

3300       Tandtechniek

3400       Contractspelers betaald voetbal Nederland

3600       Jeugdherbergen

3700       Gezondheidscentra

3800       Rechtsbijstand

4000       Huisartsenzorg

4100       Tandartsassistenten

4200       Dierenartsassistenten

4300       Geestelijke gezondheidszorg (voorheen verslavingszorg)

4301       Geestelijke gezondheidszorg (voorheen ziekenhuiswezen)

4400       Reclassering

4500       Thuiszorg

4600       Vrijgevestigde fysiotherapiepraktijken

5000       Geen CAO/loonregeling

5100       Eigen loonregeling