Handleiding Loonslipprogramma Salarisadministratie

 

Positie†††††††††††††††††† Omschrijving†††††† Toelichting

 

2††††††††††††††††††††††††††† Blanco laten

 

4‑6†††††††††††††††††††††††† CliŽntnr.††††††††††††††† Uw cliŽntnummer

 

7‑9†††††††††††††††††††††††† Mannummer††††††††† Het mannummer (zie stamgegevens). Indien meerdere mutatieregels voor dezelfde man onder elkaar worden ingevuld, mag het mannummer niet worden herhaald.

 

10††††††††††††††††††††††††† Kwartaal††††††††††††††† Kwartaal van de loonperiode (alleen op de eerste regel van elk ponsconcept invullen: wordt op volgende regels automatisch herhaald).

 

11††††††††††††††††††††††††† Jaar †††††††††††††††††††† Jaar van de loonperiode (idem).

 

12‑13††††††††††††††††††††† Dagen gew.†††††††††† Aantal SVW‑dagen (dagen gewerkt en/of dagenziek) in deze periode (inclusief dagen vakantie!).

 

14-15††††††††††††††††††††† Dagen ziek††††††††††† Aantal dagen ziek in deze periode.

 

16-18††††††††††††††††††††† Dagen vakantie††††† Aantal dagen opgenomen vakantie in deze periode met 1 cijfer achter de komma. Wordt afgetrokken van aantal dagen, dat in de stamgegevens is vermeld.

 

20‑21††††††††††††††††††††† Volgnr.††††††††††††††††† 01, 02, 03 en 06 = loon normaal tarief, telt mee voor vak.geldopbouw

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 04, 05 en 07 = loon normaal tarief, telt niet mee voor vak.geldopbouw

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 08 = belastbaar gedeelte van de vakantiebon of loon in natura

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 09 = pensioenpremie

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 89 = VUT premie

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 90 = WAO-gat premie

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 10 = uitkering SVW

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 11 t/m 19 = loon bijzonder tarief

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 20 = pensioenpremie bijzonder tarief

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 20 + V (in pos.78) = VUT premie bijzonder tarief

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 20 + V (in pos.78) = VUT premie bijzonder tarief

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 21 t/m 25 = onbelaste uitkeringen en/of inhoudingen die wel op de loonbelastingkaart moeten worden getotaliseerd.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 26 = uitsluitend voor vergoedingen voor Woon-Werkverkeer

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 27 t/m 30 = onbelaste uitkeringen en/of inhoudingen die niet op de loonbelastingkaart moeten worden getotaliseerd.

 

24††††††††††††††††††††††††† - of N††††††††††††††††††† - = uitsluitend achter volgnummers 21 t/m 30 te gebruiken voor netto inhoudingen.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† N = bedrag in positie 25-31 is netto. Uitsluitend achter volgnummers 01, 08 en 11 te gebruiken.

 

25‑31††††††††††††††††††††† Bedrag††††††††††††††††† Netto of bruto loonbedrag behorend bij het in pos 20‑21 opgegeven volgnummer. Overschrijft eventueel het bij een volgnummer behorend bedrag uit het stamgegeven.

 

32‑46††††††††††††††††††††† Omschrijving††††††††† Alleen invullen indien de bij een volgnummerbehorende vaste omschrijving dient te wordenoverschreven (08, 09, 89, 10 en 20 zijn altijd vast).

 

52‑56††††††††††††††††††††† Uren†††††††††††††††††††† Indien er sprake is van een uurloon, in deze rubrieken het aantal uren opgeven, rekening houdende met 2 decima≠len.

 

57‑61††††††††††††††††††††† Uurloon†††††††††††††††† Indien in pos. 52‑56 bij de volgnummers 01 t/m 09, 89, 21 t/m 30 een aantal uren is gespecificeerd het uurloon opgeven.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Indien geen uurloon wordt opgegeven, wordt het loon 01 t/m 05, pensioenpremie, VUT-premie, loon 21 t/m 24 of loon 29 t/m 30 uit het stamgegeven als "uurloon" behandeld.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Indien in pos. 52‑56 bij de volgnummers 11 t/m 19 een aantal uren is gespecificeerd, een "opslag percentage" invullen (1.25 "uren" = 125%). Het opslag percentage wordt genomen over het uurloon bijzonder tarief uit het stamgegeven.

 

63‑68††††††††††††††††††††† Vermindering†††††††† Vanaf 1999 niet meer van toepassing

††††††††††††††††††††††††††††† inspecteur††††††††††††

 

69‑70††††††††††††††††††††† Nieuw tarief†††††††††† Alleen invullen, indien de tariefgroep uit het stamgegeven tijdelijk moet worden overschreven.

 

71††††††††††††††††††††††††† Tab cd††††††††††††††††† Alleen invullen, indien de tabel code uit hetstamgegeven tijdelijk moet worden overschreven.

 

72‑77††††††††††††††††††††† Datum uit††††††††††††† Indien de datum uit dienst wordt ingevuld, dienst wordt de inhouding premies SVW, VUT en Pensioenpremie herberekend, tenzij standaard bij de cliŽnt altijd wordt herberekend. Tevens wordt deze datum in het stamgegeven opgenomen.

 

78††††††††††††††††††††††††† Sv cd††††††††††††††††††† 1. SVW‑code

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1 = op het loonbedrag wordt geen WE ingehouden

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2 = op het loonbedrag wordt geen WAO ingehouden

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 4 = op het loonbedrag wordt geen WA ingehouden

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 8 = op het loonbedrag wordt geen ZFW ingehouden

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3 = 1 + 2: geen WE/WAO

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5 = 1 + 4: geen WE/WA

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 6 = 2 + 4: geen WAO/WA

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 7 = 1 + 2 + 4: geen WE/WAO/WA: alleen ZFW (b.v. stagiaires!)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 9 = 1 + 8: geen WE/ZFW

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† A = 2 + 8: geen WAO/ZFW

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† B = 1 + 2 + 8: geen WE/WAO/ZFW: alleen WA

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† C = 4 + 8: geen WA/ZFW

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† D = 1 + 4 + 8: geen WE/WA/ZFW: alleen WAO

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† E = 2 + 4 + 8: geen WAO/WA/ZFW: alleen WE

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† F = 1 + 2 + 4 + 8: helemaal geen inhoudingen (b.v. DGA's)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† G = code "F" Ťn geen PP, VUT, WAO-GAT, SF

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† S = Regeling voor Schadeloosstellingen

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Z = vergoeding ziektekosten

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2. LB‑code

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† voor tijdelijke "14‑jarigen" of bejaardencode (alleen achter volgnr. 01):

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† J = 1, K = 2 (zie verder handleiding stamgegevens)

 

81‑82††††††††††††††††††††† Dagen niet†††††††††††† Aantal dagen niet gewerkt in deze periode. Is alleen van belang voor

††††††††††††††††††††††††††††† gewerkt†††††††††††††††† berekening van het "jaarloon" bij het overzetten naar het volgend jaar

 

83‑84††††††††††††††††††††† Dagen verlet††††††††† (niet meer van toepassing)

 

N.B. 1†††† Bij de volgende volgnummers wordt het loonbedrag uit het stamgegeven automatisch opgehaald:

 

††††††††††††† 01 = loon01†††††††††††††††††††††††††††††††† 21 = onbelast21

††††††††††††† 02 = loon02†††††††††††††††††††††††††††††††† 22 = onbelast22

††††††††††††† 03 = loon03†††††††††††††††††††††††††††††††† 23 = onbelast23

 

††††††††††††† 04 = loon04†††††††††††††††††††††††††††††††† 26 = reiskosten W-W

††††††††††††† 05 = loon05†††††††††††††††††††††††††††††††† 29 = onbelast29

††††††††††††† 08 = vakantiebon†††††††††††††††††††††††† 30 = onbelast30

 

††††††††††††† 09 = pensioenpremie

††††††††††††† 89 = VUT-premie

††††††††††††† 90 = WAO-gat-premie

 

 

N.B. 2†††† Het volgnummer 01 moet altijd worden opgege≠ven. Indien het loon 01 niet moet worden opgeroepen, dient de "code" 0,09 (9 cent) in de rubriek bedrag te worden ingevuld.

 

N.B. 3†††† Kwartaal, jaar, dagen (gewerkt, ziek, vakantie, niet gewerkt), vermindering inspecteur, nieuw tarief, tabel code en datum uit dienst mogen uitsluitend op de regel met volgnummer 01 worden opgegeven.

 

N.B. 4†††† Pensioen-, VUT- en WAO-gat-premie altijd positief opgeven. Het bedrag wordt automatisch afgetrokken.

 

N.B. 5†††† Het opgeven van een netto loon achter volgnummer 08 heeft tot gevolg, dat de daarover verschuldigde Loonbelasting en premie Volksverzekeringen bij het brutoloon worden opgeteld (dus in feite voor rekening van de werkgever komen).

 

 

Datum van aanmaak van deze handleiding: 13 februari 2001.