BIM – Codes  Bijzonder  Tarief

 

Tantièmes, gratificaties en andere beloningen die in de regel slechts éénmaal of éénmaal per jaar worden toegekend, worden belast naar het percentage aangegeven in onderstaande tabel. Overwerkloon mag eveneens naar dit percentage worden belast.

 

U dient voor het gebruik van de tabel te beschikken over het "belastbaar jaarloon" van een nieuwe werknemer. Dit loon verkrijgt U ná aftrek van de werknemers-premies voor Pensioen (ouderdoms- dan wel nabestaanden-pensioen), VUT (vroeg-pensioen), WAO-gat, WW, ZW, WAO, Spaarloon en ná bijtelling van de werkgeverspremie voor de ZFW (eventueel bijdrage werkgever voor een particuliere ziektekostenverzekering). Voor reeds in ons bestand opgenomen werknemers wordt automatisch zo goed mogelijk de juiste code-BT berekend. Bij werknemers die een gedeelte van het jaar hebben gewerkt, moet het jaarloon verhoudingsgewijs aangepast worden. Omdat daarvoor niet alle gegevens in onze computer bekend zijn, kunnen daarbij wel eens fouten optreden. Zou u bij deze werknemers nog een extra controle willen uitvoeren? U kunt daarvoor gebruik maken van het conversieverslag, dat bij de eerste productie in 2003 zal worden meegestuurd.

 

Gebruiksaanwijzing

Zoek in de kolom "Jaarloon" de regel met het juiste loonbedrag. Valt dit bedrag tussen twee regels in, neem dan de regel met het lagere loonbedrag. Op deze regel vindt u in de kolom met de leeftijd- en/of tariefgroepaanduiding die van toepassing is op de werknemer, het percentage dat u aan loonbelasting en premie volksverzekeringen moet inhouden op het loon van de werknemer.

 

 

BIM – Codes  Bijzonder  Tarief  2004

 

Jaarloon over 2003 was vanaf

Jonger dan 65 jaar

65 jaar en ouder

zonder

met

zonder

met

korting

korting

korting

korting

0

tot

5.774

01

11

21

31

5.774

tot

8.628

02

12

22

32

8.628

tot

16.266

03

13

23

33

16.266

tot

29.544

04

14

24

34

29.544

tot

50.653

05

15

25

35

50.653

en

hoger

06

16

26

36

 

 

 

BIM – Codes  Bijzonder  Tarief  2003

 

Jaarloon over 2002 was vanaf

Jonger dan 65 jaar

65 jaar en ouder

zonder

met

zonder

met

korting

korting

korting

korting

0

tot

5.636

01

11

21

31

5.636

tot

8.078

02

12

22

32

8.078

tot

15.884

03

13

23

33

15.884

tot

28.851

04

14

24

34

28.851

tot

49.465

05

15

25

35

49.465

en

hoger

06

16

26

36

 

 

 

 BIM – Codes  Bijzonder  Tarief  2002

 

Jaarloon over 2001 was vanaf

Jonger dan 65 jaar

65 jaar en ouder

zonder

met

zonder

met

korting

korting

korting

korting

0

tot

5.382

01

11

21

31

5.382

tot

7.502

02

12

22

32

7.502

tot

15.332

03

13

23

33

15.332

tot

27.848

04

14

24

34

27.848

tot

47.746

05

15

25

35

47.746

en

Hoger

06

16

26

36

 

 

Datum aanmaak van deze pagina: 31 januari 2004