Overzicht loongrens voor de Ziekenfondswet

 

Loongrens voor verplichte ZFW-verzekering

 

De loongrens voor de verplichte Ziekenfondsverzekering wordt bepaald door het vast overeengekomen loon op jaarbasis dat geldt op 1 november van het jaar daarvóór.

 

Indien uw werknemer ongewild bóven de zieken­fondsgrens zou uitkomen ten gevolge van een loonsverhoging, dan kunt u ervoor kiezen die verhoging pas ná 1 november te laten ingaan. Desgewenst kunt u natuurlijk ook het tegenovergestelde bereiken door een salaris­verhoging al op 1 november toe te kennen, zodat uw werknemer juist bóven die grens uit zal komen.

 

Het is sterk aan te bevelen om in oktober eens in uw werknemers-bestand na te gaan, welke werknemers volgend jaar voor wijziging van de verzekeringsplicht in aanmerking komen. Uw werknemer moet immers voldoende tijd hebben een ziekte­kostenverzekeringsmaatschappij uit te zoeken en zonodig kunt u, als uw werknemer net over de grens valt en daardoor wel erg veel nadeel heeft, nog een en ander met hem regelen om zodoende de overgang uit te stellen.

 

 

Loongrens voor het jaar

wordt bepaald door het overeengekomen vaste loon op 1 november van

Loongrens  in euros

Loongrens in guldens

2004

2003

€32.600

 

2003

2002

€ 31.750

 

2002

2001

€ 30.700

ƒ 67.654

2001

2000

  

ƒ 65.700

2000

1999

 

ƒ 64.600

1999

1998

 

ƒ 64.300

 

 

Datum aanmaak van deze pagina: 31 januari 2004