BIM - Update  van  mei  2000

 

1. Vragen uitvoeringsinstelling (UVI) bij ontslag

 

Bij een aanvraag om een werkloosheidsuitkering hebben de uitvoeringsinstellingen (UVI's) een onderzoeksplicht. Als de betreffende UVI vermoedt, dat de werkloosheid aan uw ex-werknemer te wijten is, zal zij bij u informeren naar de reden van het ontslag. Steeds meer UVI's sturen daarom aan de werkgever een hele vragenlijst toe. U hebt de wettelijke plicht om die informatie te verstrekken. Het kost u meestal nogal wat kostbare tijd om alle vragen te beantwoorden. Het is daarom wel van belang, dat u er in één keer van af bent, zodat u moet zorgen, dat uw antwoorden niet weer nieuwe vragen oproepen.

 

Bij het einde van een tijdelijk dienstverband, komt het wel eens voor, dat de UVI de aanvraag van een werknemer voor een uitkering afwijst, indien zij de indruk heeft, dat een verlenging/vernieuwing van het arbeidscontract er wel in zou hebben gezeten, maar niet is gebeurd door aan de werknemer te wijten omstandigheden. Het is van belang, dat u en uw ex-werknemer

desgewenst de beantwoording van de vragen van de UVI op elkaar afstemmen. Antwoorden die meestal geen vragen oproepen zijn: "geen nieuw werk voorhanden" en/of "einde project" bij het niet verlengen van een tijdelijk contract.

 

Bij ontslag tijdens de proeftijd zal de UVI willen weten of het ontslag iets met b.v. de inzet van de werknemer te maken heeft, m.a.w. of het ontslag geheel aan de werknemer te wijten is. Als u vermeldt, dat de "werknemer bij nader inzien toch minder geschikt voor de functie" was, zonder dat u dat direct aan de werknemer wijt, dan neemt de UVI doorgaans wel met dat antwoord genoegen.

 

2. Vakantiewerkers

 

Vakantiewerkers zijn "normale werknemers" en zijn daarom verzekerd voor alle standaard sociale verzekeringswetten (dus ook het ziekenfonds). U dient de vakantiewerker dus aan en af te melden bij bedrijfsvereniging en ziekenfonds. Omdat de periode van werken meestal kort is, kunt u vaak volstaan met op één formulier zowel de indiensttreding als de uitdiensttreding te melden. Indien de vakantiehulp elders particulier voor ziektekosten verzekerd is, kan hij bij die andere verzekeringsmaatschappij een gedeelte van de daarvoor betaalde premie terug krijgen. Indien de vakantiehulp (b.v. via zijn ouders) bij een zieken­fonds is verzekerd, dan moet hij zich voor die periode zelfstandig laten inschrijven en u moet hem beslist bij dat zieken­fonds onder vermelding van zijn inschrijvingsnummer aan- en afmelden!

 

Denk ook nog om het volgende. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is (altijd!) verplicht en denk ook aan de identificatieplicht (zie BIM-Update van vorige maand). Een vakantiehulp is zo weer vertrokken en als u geen SoFi-nummer heeft, dan betekent dat meestal een straftarief van 60% voor loonbelasting en vervallen van franchisebedragen voor de sociale verzekeringspremies. Dan wordt die vakantiehulp wel een erg dure kracht!

 

Een standaardvragenformulier/checklist bij de indiensttreding van een werknemer kan veel problemen voorkomen!