BIM - Update  van  juli  2000

 

1. Belastingkaarten 2001

 

Wij hebben half juni aan de belastingdienst opgave gedaan van alle in onze bestanden opgenomen čn nog bij u in dienst zijnde werknemers ten behoeve van de Belastingkaarten 2001. U behoeft zelf derhalve niets in te vullen of op te sturen.

 

2. Minimumlonen per 1 juli 2000 verhoogd

 

Met ingang van 1 juli 2000 zijn de minimumlonen met 1,73% verhoogd. Indien er bij uw bedrijf lonen op het minimum­loon zijn gebaseerd, dan kunt u deze via het mutatieformulier voor de stamgegevens aanpassen. U kunt ook ons verzoeken de stamgegevens na te lopen en indien nodig de minimumlonen aan te passen.

 

Onderstaand geven wij de minimumlonen per maand bij volledige arbeidstijd (dat is de tijd, zoals die in uw bedrijf gebruikelijk is: bijvoorbeeld 40, 38, 37˝, 36 of 35 uren):

 

23 jaar en ouder                   ¦      2447,90                                 18 jaar    ¦      1113,80

22 jaar                                 ¦      2080,70                                 17 jaar    ¦        966,90

21 jaar                                 ¦      1774,70                                 16 jaar    ¦        844,50

20 jaar                                 ¦      1505,50                                 15 jaar    ¦        734,40

19 jaar                                 ¦      1285,10

 

3. Door u in te vullen aangifte Loonbelasting en Premie volksverzekeringen

 

Bij iedere loonproductie leveren wij een conceptaangifte voor de Loonbelasting en Premie volksverzekeringen. U kunt deze aangifte overnemen op de door u aan de belastingdienst toe te sturen opgave. Indien bij u van toepassing, moet u de door ons gemaakte conceptaangifte nog aanvullen met de vragen 2b t/m 2t. De meest voorkomende zijn daarbij de vragen 2b. Spaarloon 10% en 2j. Afdrachtvermindering lage lonen. Desgewenst kunnen wij het invullen van uw aangifte voor u verzorgen.

 

4. Nieuwe aansluitidentificatie voor de bedrijfsvereniging

 

Als in de loop van het premiejaar een nieuwe aansluitidentificatie is toegekend, bijvoorbeeld vanwege een wijziging van de rechtsvorm, dan moet u gesplitste jaarloonopgaven aanleveren. U moet dan jaarloonopgaven inzenden over de periode waarin de oude aansluitidentificatie actief was en u moet andere jaarloonopgaven inzenden over de periode waarin de nieuwe aansluitidentificatie actief is, waarbij u voor beide aanleveringen de respectievelijke aansluitidentificatienummers gebruikt. Als zich zoiets bij u voordoet, dan moeten wij een nieuw cliëntnummer voor u aanmaken, waarin wij de nieuw loongegevens kunnen verwerken. Vergeet u vooral niet ons daarvan tijdig op de hoogte te stellen!