BIM - Update  van  september  2000

 

1. Website BIM BV

 

Vanaf heden kunt u  BIM - Update  ook via onze website lezen: www.bim-bv.nl. Als u op de home-page klikt op de link naar vaste cliënten informatie kunt u zowel de laatste versie van alle handleidingen on-line raadplegen, als ook alle nog relevante informatie uit de laatste  BIM - Update's  nalezen. Wij overwegen in de toekomst de door ons te geven informatie in plaats van via  BIM - Update,  alleen nog maar via onze website te publiceren. Wij kunnen dan, indien nodig, u sneller van informatie voorzien dan nu via de maandelijkse nieuwsbrief. Ook zouden wij graag over een eventueel e-mail-adres van u willen beschikken, zodat wij u ook per e-mail van noodzakelijke informatie en updates kunnen voorzien. Zou u zo vriendelijk willen zijn, dat adres (per e-mail) aan ons door te geven?

 

Wij hebben gekozen voor een relatief eenvoudige grafische opzet van onze website, zodat de meeste pagina's snel te laden zijn. Soms kan het voor de eerste keer wat langer duren. Als u wat handig met Windows kunt omgaan, kunt u de éénmaal geladen pagina's off-line in uw map met "temporary internet files" (deze map heet meestal ook zo) bekijken. Dat lijkt ons voor alle handleidingen wel de meest eenvoudige en goedkoopste manier. U weet dan echter niet zeker of u wel over de laatste versie van die pagina beschikt. Uiteraard kunt u deze pagina's ook uitprinten.

 

Wij vernemen gaarne uw reactie op onze website, zodat wij rekening kunnen houden met uw opmerkingen en daarmee de vormgeving en de op onze website gegeven informatie zo mogelijk kunnen aanpassen.

 

U kunt ook gebruik maken van ons nieuwe e-mail-adres:  directie@bim-bv.nl   voor het doorgeven van allerlei berichten i.p.v. per fax of per post. Wel is het natuurlijk zo, dat een binnenkomende fax direct opvalt en dus meestal sneller verwerkt zal worden dan een e-mail-bericht dat in alle stilte bij de internetserve wordt geparkeerd, totdat de brievenbus door ons wordt leeggehaald. Wij zullen dat minimaal éénmaal per dag doen (meestal 's-morgens vroeg).

 

2. Werknemers die ná 31 mei 2000 ingedeeld worden in tariefgroep 1, 3, 4 of 5

 

Werknemers die in 2001 in tariefgroep 1, 3, 4 of 5 worden ingedeeld, hebben geen recht meer op de vaste basisaftrek per maand via de loonadministratie. Zij krijgen recht op een maandelijks bedrag, dat de Belasting­dienst aan hen uitbetaalt. Hiervoor moeten zij wel het formulier: Voorlopige teruggaaf heffingskortingen bij de Belastingdienst aanvragen en tijdig ingevuld weer opsturen. Als zij dat niet doen, dan beschikken zij tijdelijk over een lager maandelijks netto inkomen, maar kunnen dan altijd nog via een aangiftebiljet achteraf teruggave van belasting krijgen.

 

 

Wij hebben van al uw werknemers de tariefgroepindeling per 31 mei 2000 aan de belastingdienst medegedeeld. Zij die op dat moment al in tariefgroep 1, 3, 4 of 5 zitten, krijgen automatisch het formulier van de belastingdienst toegezonden. De anderen moeten het formulier zelf aanvragen.

 

3. Vervallen Overhevelingstoeslag per 1 januari 2001

 

Vanaf 1 januari 2001 vervalt de Overhevelingstoeslag (OHT). Het percentage waarmee de OHT op 1 januari 2001 zou worden verhoogd (1,9 à 2,05%), wordt de maatstaf voor de bruteringsfactor waarmee alle lonen vanaf die datum moeten worden verhoogd. Aangezien de grondslag waarover de OHT wordt berekend aan een maximum is gebonden, is ook de brutering aan een maximum gebonden. Waarschijnlijk wordt dat maximumbedrag ¦1745 op jaarbasis. Voor parttimers moet het maximum pro-rata worden toegepast. Ook zullen nog regels bedacht moeten worden hoe met bijvoorbeeld pensioengrondslagen en maxima voor de premieberekening voor de sociale verzekeringswetten moet worden omgegaan. Vooralsnog kunt u echter rekenen op een verhoging van alle brutolonen met ongeveer 2%.