BIM - Update  van  februari  2000

 

Opbouw van ziektedagen tijdens arbeidsongeschiktheid

 

Steeds vaker worden werknemers gedeeltelijk goedgekeurd. Hoe zit het met de vakantiedagen als uw werknemer voor 50% werkt en voor 50% ziek is?

 

Volledig arbeidsongeschikt

Als uw werk­nemer lange tijd volledig arbeidsongeschikt is, bouwt hij slechts vakantiedagen op over de laat­ste zes maanden van zijn ziekte. Verschijnt uw werk­nemer dus na maan­den­lange afwezigheid we­gens ziekte weer op het werk, dan moet u kijken hoeveel dagen hij in de laatste zes maanden van zijn ziekte heeft opgebouwd.

 

Voorbeeld: Uw werknemer heeft 24 vakantiedagen per jaar, dus per maand 2 vakantiedagen. Is uw werknemer 6 maanden ziek, dan bouwt hij hetzelfde aantal vakantiedagen op als wanneer hij wel zou werken. Is hij evenwel 10 maanden ziek, dan heeft hij geen recht op vakantiedagen over de eer­ste vier maanden van zijn ziekte. Hij loopt dus 8 vakantie­dagen door zijn ziekte mis.

 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Is uw werknemer niet volledig arbeidsongeschikt, maar werkt hij bijvoorbeeld 50%, dan bouwt hij slechts vakantiedagen op voor de tijd die hij daadwerkelijk werkt. Zodra uw werknemer ge­deeltelijk arbeidsongeschikt is, bouwt hij voor zover hij niet werkt geen vakantiedagen op. In de praktijk blijken werkgevers hier onvoldoende van op de hoogte, met als gevolg, dat er teveel va­kantiedagen worden toegekend.

 

Voorbeeld: Uw werknemer heeft normaal 24 vakantiedagen per jaar Hij werkt nu voor 50%, voor de andere 50% is hij arbeids­ongeschikt. Voor elke maand die hij werkt, bouwt hij 1 vakantiedag op (50% x 1/12 x 24 vakantie­dagen).

Nu geldt niet de regel voor volledige opbouw van vakantiedagen over de laatste zes maanden!

 

Raadpleeg uw CAO

In een CAO kunnen voor de opbouw van vakantiedagen bij ziekte af­wijkende regelingen zijn opgenomen.

 

Opname vakantiedagen

Is uw werknemer 100% ziek (arbeidsongeschikt), dan mag hij met uw toestemming met vakantie gaan. Hij hoeft daar echter géén vakantiedagen voor op te ne­men. Hoe zit het dan met zijn opgebouwde va­kantiedagen?

De vakantiedagen die hij voor zijn ziekte heeft opgebouwd, zijn pas na twee jaar verjaard. Gaat hij na twee jaar ziekte weer aan de slag, dan kan hij alleen aanspraak maken op de vakantieda­gen die hij in de laatste zes maanden van zijn ziekte heeft opgebouwd.

 

Voor uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werk­nemer ligt dat anders. Hij neemt tijdens de periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vakantiedagen op voor dat gedeelte dat hij werkt. Is hij bijvoorbeeld voor 50% aan het werk, dan hoeft hij slechts een halve vakantiedag op te nemen om van een hele vrije dag te kunnen genieten. Daarentegen bouwt hij ook slechts halve vakantiedagen op. Bovendien tikt de klok van de verjaringsperiode voor de vakantiedagen, ook bij de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, gewoon door.

 

Registreer nauwkeurig

In de praktijk zijn er veel discussies over het aantal vakantiedagen bij ziekte. Daarom adviseren wij u de opbouw van het aantal vakantiedagen nauwkeurig aan te te­kenen op de vakantiekaart van uw zieke werknemer. Geef hem daarvan een overzicht, zodat onnodige discussies worden voorkomen.