Invoeren / Wijzigen Stamgegevens Werkgevers
(Door met uw muis op een invulvak te gaan staan, krijgt u een omschrijving te zien)
Nieuwe werkgever:
of Wijziging op bestaande werkgever:
(bij wijziging blijven blanco velden ongewijzigd)
Cliëntnummer
Naam
Straat+hsnr.
Postcode
Plaats
Salarisbetalingen gaan per
van Rekeningnummer
(postgironummer met twee nullen ervoor!)
Aard van het bedrijf
CAO-code van het bedrijf
Aansluitnummer van het bedrijf bij de bedijfsvereniging
Loonbelastingnummer van het bedrijf
Code voor de verzamelloonstaat
Berekeningswijze
Standaard aantal werkuren per jaar
Standaard aantal uren per week
Standaard aantal dagen per week
Contactpersoon voor BIM BV
op telefoonnummer
Opbouwperiode voor het vakantiegeld loopt van
Inhoudingspercentages
Werkgeversgedeelte
Premie   -   Franchise
Werknemersgedeelte
Premie   -   Franchise
Totaal af te dragen premies
Vaste BIM-code
Ziekenfonds (standaard)
0(nee) of 1(ja)
Werkloosheidswet(standaard)
0,1,2,3 of 4
Wachtgeld
WAO (basispremie)
WAO (toeslagpremie)
________ +
________ +
________ +
WAO (totaalpremie)
Pensioenregeling
"VUT"-regeling
WAO-GAT-regeling
Sociaal-fonds-regeling
Vaste omschrijvingen van de volgnummers
Volgnummers Normaal Tarief
Volgnummers Bijzonder Tarief
Volgnummers Onbelast
Nr  -  Vaste omschrijving              
Nr  -  Vaste omschrijving              
Nr  -  Vaste omschrijving              
01
02
03
04
05
06
07
08
09
89
90
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Omschrijving voor betaling op 2e rekening: 62
Omschrijving voor betaling op 3e rekening: 63
Zijn er nog opmerkingen/aanvullingen te maken, die u nog niet heeft kunnen invullen?
Wij zouden graag op op- en aanmerkingen willen vernemen over de gebruiksvriendelijkheid van deze invulpagina. Ook uw opmerkingen over onze site vernemen wij graag van u.
Als u klaar bent dan kunt u deze pagina
Laatste update van deze pagina is geweest op 1 maart 2003.